Expo S.M.A.K. - Carl De Keyzer
Naar aanleiding van het boek 'Trinity' stelt Carl De Keyzer vanaf juni 2009 een tachtigtal foto's tentoon in het S.M.A.K.
Het is een mijlpaal in het oeuvre van Magnum-fotograaf Carl De Keyzer en is een drieluik met als thema de alomtegenwoordigheid van macht en geweld.
De titel zelf verwijst niet alleen naar het traditionele beeld van de Opperste Macht in de klassieke schilderkunst, maar bijvoorbeeld ook naar de codenaam van het project waarmee Oppenheimer een team atoomfysici naar de productie van de eerste atoombom leidde.

Expo S.M.A.K. - Carl De Keyzer
Ontleding

Ontleding
Aan de hand van drie indringende themas grijpt hij de hedendaagse macht, haar redeloze geweld en wereldwijde verwoestingen, met beklemmende beelden bij de haren: Tableaux d'Histoire, Tableaux de Guerre en Tableaux Politiques.
De eerste tableaux werpen een bevreemdend licht op het theatrale, dat de macht van oudsher kenmerkt en waarzonder zij niet kan bestaan.
Het tweede perspectief toont het geweld als tijdloos en plaatsloos gegeven. De oorlog verschijnt in een esthetiek van het sublieme, maar wel ingetogen en pijnlijk, omdat heroïsering, heldhaftigheid en rechtvaardigheid ontbreken.
Het derde deel neemt ons mee naar de coulissen van de politieke macht, die toch eigenlijk de macht van het volk zou kunnen zijn: de façade, de lobby, de achterkamertjes, het marchanderen.